Danışmanlık Hizmetleri

Hizmet Sektörü

Hizmet Sektörü İçin Verilen Danışmanlık Hizmetleri

 • Her türlü finans, yatırım ve ticaret danışmanlığı (yabancı sermaye yatırımları, mali ve finansal işlemler danışmanlığı)
 • Dış ticaret işlemleri danışmanlığı, (ihracat işlemleri danışmanlığı, ihracatta fizibilite analizi, ihracatta dış pazara girişin planlanması vb.)
 • Halka arz danışmanlığı
 • Şirket birleştirme danışmanlığı
 • Yeniden yapılanma danışmanlığı
 • Pazarlama yönetimi danışmanlığı
 • Kurumsal kimlik
 • Organizasyonel motivasyon
 • Eğitim danışmanlığı
 • Eğitimcinin eğitimi
 • Yönetim danışmanlığı
 • Kariyer danışmanlığı
 • Çatışma yönetimi
 • Stres yönetimi
 • Kurumsal amaç analizi
 • Organizasyon geliştirme ve performans arttırma planlaması
 • Stratejik Plan Danışmanlığı
 • T.Ticaret Kanunu Ve İlgili Mevzuat Çerçevesinde Yabancı Ortaklık Anlaşmaları

Sanayi Sektörü

Sanayi Sektörü İçin Verilen Danışmanlık Hizmetleri

 • Yatırım Yapılabilirlik (fizibilite) etüdü
 • Pazar şartları, Pazar payı analizi
 • Tüketici analizi
 • Rekabet ortamı analizi
 • Pazar büyüklüğü tahmini
 • Pazarlama stratejisinin belirlenmesi
 • Finansal analiz
 • Finansal değerlendirme
 • Proje riskinin belirlenmesi
 • Enflasyon ortamında proje değerlendirme
 • Stratejik yönetim
 • Yönetim bilgi sistemi
 • Maliyet muhasebesi
 • Bütçe denetimi
 • Satın alma danışmanlığı
 • Sermaye kaynakları kullanımının geliştirilmesi danışmanlığı
 • Ar-Ge ve inovasyon danışmanlığı
TOP