Programın Amacı

50 bin üstü nufüsa sahip belediyeler ile il özel idarelerin 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu kapasamında stratejik planların hazırlanması.
Kanunu dayanak
1. stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik madde:7
2.5018 sayılı kamu ve mali yönetimi kontrol kanunu madde:9
3.5393 sayılı belediyeler kanunu madde:41

TOP